پالتو طرح شنل به روش خياطي سيما عمراني

در اين بخش در سايت هنر خياطي مي خواهيم در مورد پالتو طرح شنلي برايتان يك آموزش خوب را قرار دهيم . با ما در ادامه همين آموزش همراه باشيد.
ميزان پارچه: ۲ متر براي قد پالتو cm 90-80 (هرچه قد پالتو بلندتر شود، ميزان پارچه بيشتر مي‌شود.) پارچه فتر و پشمي
الگو و برش: ابتدا يك خط عمودي به ادازه قد پالتو (cm 90-80) رسم مي‌كنيم. در بالاي اين خط، يك خط افقي رسم مي‌كنيم. براي يقه پالتو، روي اين خط افقي cm 8 وارد شده، روي همين الگو براي يقه پشت روي خط وسط جلو cm 3 پايين مي‌آييم و هلال يقه را رسم مي‌كنيم. براي يقه جلو، روي خط وسط جلو cm 10-9 پايين آمده و هلال يقه را رسم مي‌كنيم. Cm 2 جهت دكمه‌خور به جلوي لباس اضافه مي‌كنيم.توضيحات تكميلي در اين مورد را مي توانيد از مجموعه آموزش خياطي خانم عمراني در سيماي خانواده دريافت كنيد.
از خط افقي بالا، براي شيب سرشانه، cm 4 پايين آمده و يك خط موازي رسم مي‌كنيم. از گوشه گردن، اندازه سرشانه را روي اين خط فرود مي‌آييم. روي خط افقي بالا، از گوشه گردن به اندازه قد آستين بيرون آمده و علامت مي‌زنيم. از اين علامت cm 30 پايين آمده و يك خط افقي و موازي كشيده و اندازه آستين را از انتهاي سرشانه روي اين

خط فرود مي‌آييم. (پس شيب سرشانه cm 4 و شيب آستين cm 30 مي‌باشد)
در پايين لباس، از بعد از دكمه‌خور، cm 50-45 وارد شده و يك خط مي‌كشيم. اين خط را كمي هلال كرده و با خط‌كشبه انتهاي قد آستين وصل مي‌كنيم. اندازه اين خط معمولاً cm 60-55 است. وسط اين خط را پيدا كرده cm 2 تا ۵/۱ بيرون رفته و اين خط را كمي هلال مي‌كنيم. از انتهاي سرشانه cm 12 پايين آمده، cm 2 وارد الگو مي‌شويم. حال از انتهاي سرشانه يك خط به اين cm 2 وصل كرده و آن را تا cm 50-45 پايين لباس ادامه داده و آن را قيچي مي‌زنيم (تا كارور كمي كم شود).
براي سجاف جلو، از سرشانه cm 7-5 وارد شده، در پايين لباس از بعد از cm 2 دكمه‌خور، cm 7-5 وارد شده و به هم وصل مي‌كنيم. چون پارچه ضخيم است، سجاف احتياجي به لايي ندارد.توضيحات تكميلي تر درباره اين بحث را مي توايند از مجموعه خياطي بدون الگو دريافت نماييد.
علاقه مندان به آموزش خياطي براي يقه اين پالتو نيز يقه پشت و يقه جلو را بدون ميزان دكمه‌خور، در الگو اندازه مي‌زنيم و يك مستطيل به طول اين عدد و به عرض cm 16 رسم مي‌كنيم. از انتهاي ضلع بالا، cm 6-5 خارج شده و به زاويه پايين وصل مي‌كنيم. همچنين براي اينكه طول پشت يقه كوتاه‌تر شود، روي ضلع ديگر از پايين cm 6 بالا رفته و به زاويه پايين روبرو وصل كرده و قسمت هاشور خورده را جدا مي‌كنيم. (مانند شكل)
براي برش ابتدا پارچه را دولا نيم لا كرده، وسط پشت را روي دولاي بسته و وسط جلو را روي دولاي باز قرار مي‌دهيم. سجاف را هم روي پارچه گذاشته و برش مي‌زنيم. مابقي پارچه را دولا كرده و الگوي آستين را روي آن گذاشته به طوري كه بالاي آستين روي دولاي بسته قرار بگيرد.
دوخت: دو طرف يقه را دوخته، زاويه‌هاي زاپاس را قيچي مي‌زنيم و يقه را به رو مي‌كنيم. سرشانه پشت و جلو را به هم مي‌دوزيم، وسط تكه آستين را چرت زده، چرت آستين را در انتهاي سرشانه گذاشته و جلوي آستين را به جلوي بالاتنه و پشت آن را به پشت بالاتنه مي‌دوزيم.براي دريافت اطلاعات بيشتر مي توايند از مجموعه كتاب خياطي سيما عمراني استفاده نماييد.

مي‌توان تكه آستين را از پارچه رنگ ديگر يا پارچه طرح‌دار استفاده كرد.
براي اينكه پهلوي پالتو محفوظ‌تر باشد: روي پالتو تكه آستين را كنار زده، cm 30 از سرشانه پايين مي‌آييم و زاپاس پشت و جلو را از طرف بالاتنه روي هم گذاشته و از پشت پارچه مي‌دوزيم. يقه را از بعد از دكمه‌خور روي بالاتنه گذاشته، سجاف را روي آن مي‌گذاريم و هر سه تا را با هم مي‌دوزيم. در قسمت پشت، دو لايه يقه را به يقه پشت مي‌دوزيم.
* براي دكمه اين شنل مي‌توان از دكمه قابلمه‌اي استفاده كرد و روي كار دكمه تزئيني بزنيم.